دسترسی سریع
شنبه ٠٢ تير ١٤٠٣
En

 

آیین نامه آموزشی دوره پزشکی

آیین نامه آموزشی دوره PhD 

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

آیین نامه دوره کارشناسی 

آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان

 

سرفصل دروس پزشکی جهت دانشجویان ورودی بعد سال 96

سرفصل دروس پزشکی جهت دانشجویان ورودی قبل سال 96

سر فصل دروس دوره PhD طب سنتی قبل از 1402 

برنامه آموزشی دوره دکتری طب سنتی - ایرانی PHD بعد از سال 1402

  سرفصل دروس کارشناسی ارشد فیزیولوژی

سر فصل دروس دوره کارشناسی پروتز دندانی