اداره امور رفاهی

 شرح وظایف امور رفاهی  و دانشجویی:

 - ثبت نام از دانشجويان جديدالورود در 2 نيمسال تحصيلي و تشكيل پرونده ي دانشجويي

- اخذ تعهد محضري بمنظور بازپرداخت بموقع بدهي ها بعد از فارغ التحصيلي

- همکاری در برگزاری همايش پيش دانشگاهي در 2 نيمسال تحصيلي

- همکاری در اجراي طرح سنجش سلامت دانشجويان

- معرفي تعدادي از  دانشجويان جهت انجام كاردانشجويي در واحدهاي اداري، آموزشي، پژوهشي و باليني

- انجام امور بيمه ي درماني دانشجويان متقاضي

- انجام امور بيمه ي حوادث تمام دانشجويان

- معرفي موردي دانشجويان به مراكز بهداشتي و درماني جهت بهره مندي آنان از خدمات به صورت رايگان در صورت داشتن دفترچه بيمه

- ثبت نام دانشجويان متقاضي وامهاي دانشجويي

- پرداخت وام هاي دانشجويي به متقاضیان واجدالشرایط

 

 اهم فعاليت ها

خدمات ارائه شده توسط واحد امور رفاهی به دانشجویان

  کلیات: وام های صندوق رفاه به دانشجویان متقاضی به شرط دارا بودن صلاحیت اخلاقی، رعایت شوون دانشجویی، دارا بودن اولویت نیاز مالی، سپردن تعهد محضری و ثبت نام در حداقل تعداد واحدهای مورد لزوم طبق مقررات آموزشی قابل پرداخت است.

 

1- وام تحصیلی: به تمام دانشجویان متقاضی در پایان هر نیمسال تحصیلی وام تحصیلی پرداخت می شود . مبلغ وام تحصیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 برای دانشجویان متأهل 484 هزارتومان و برای دانشجویان مجرد 357500 هزارتومان برای یک ترم تحصیلی می باشد.

 

2- وام ضروری: به تمام دانشجویان متقاضی که در حین تحصیل با مشکل مالی روبرو می شوند به میزان مصوب هیاُت امناء صندوق رفاه وام ضروری پرداخت می شود لازم به ذکر است به دانشجویان ترم یک ودو وام ضروری تعلق نمی گیرد. مبلغ وام در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 برای دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی نا پیوسته و کارشناسی ارشد 156250تومان، کارشناسی 312500 تومان و مقطع دکتری حرفه ای پزشکی 625 هزارتومان می باشد.

 

3- وام مسکن:  صرفاَ به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تایید ارائه نمایند با رعایت سایر ضوابط پرداخت می شود . در نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93 به هر دانشجوی واجدالشرایط برای دانشجویان متأهل 412500 تومان و برای دانشجویان مجرد 275000 تومان برای یک ترم تحصیلی می باشد.

 

4- ودیعه مسکن: به دانشجویان متاهل که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههای دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تایید ارائه نمایند بعد از گذشت حداقل یک نیمسال تحصیلی و فقط برای یکبار پرداخت می شود . مبلغ ودیعه مسکن در سال تحصیلی 94-93 برا ی مقاطع کاردانی، کارشناسی و پزشکی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان  و مقطع ارشد و تخصص چهار میلیون و پانصد هزار تومان می باشد .

 

5- بیمه درمان:  دانشجویانی که متقاضی بیمه درمانی دانشجویی هستند و هیچ گونه بیمه از طرف خانواده ندارند باید می توانند در ماه اول هر ترم (تاریخ هایی که از طرف کارشناسان امور دانشجویی اعلام می شود) با مراجعه به سایت به صورت رایگان بیمه درمانی شوند و برای دریافت دفترچه به امور دانشجویی مراجعه نمایند.

 

7-  بیمه حوادث دانشجویان: تمامی دانشجویان پس از ثبت نام و انتخاب واحد از طرف امور دانشجویی به صورت رایگان بیمه حوادث شده  و هر ساله تا پایان تحصیلات برابر آیین نامه آموزشی، بیمه آن ها تمدید می شود.

 

7- ارائه کار دانشجویی به متقاضیان: طبق آئین نامه کار دانشجوئی حداکثر به میزان 15 درصد کل دانشجویان که دارای شرایط مصوب شوراي دانشجویی باشند با ارائه درخواست دانشجویی و بررسی درخواستها جهت انجام کار دانشجویی در واحدهاي معاونت دانشجويي و آموزش و نيز ديگر معاونت ها از جمله بيمارستان ها معرفی می گردند. سقف ساعتی و مبلغ حق الزحمه هر ساله از طرف معاونت دانشجویی وزارت بهداشت اعلام می شود.

 

8- نحوه بازپرداخت وام ها و تسهیلات اعطایی: باز پرداخت کلیه تسهیلات و وام های دانشجویی حداکثر شش ماه بعد از فراغت از تحصیل طبق آئین نامه صندوق رفاه تقسیط می گردد و کلیه دانش آموختگان می بایست اوراق بازپرداخت را به صورت ماهانه پرداخت نمایند .

 

9- اعلام بدهی: امور دانشجویی دانشگاه، هرگونه تغییر در وضعیت دانشجو اعم از اخراجی، ترک تحصیل، انصرافی، جابجایی، انتقالی فراغت از تحصیل را با رعایت ضوابط بازپرداخت و در قالب فرم های اعلام بدهی به صندوق اعلام می نماید.

 

10- نشانی سایت ثبت نام در پورتال تسهیلات دانشجویی:             portal.srd.ir/login.aspx?univ=135   

 

 

دانلود فرم های مورد نیاز جهت دریافت وام

 

   دانلود : taahod(1).pdf           حجم فایل 128 KB
   دانلود : 03.pdf           حجم فایل 129 KB
   دانلود : 02.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود : 01.pdf           حجم فایل 49 KB
لینک های مهم

سامانه ها