دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

پویش

   دانلود : کاهش_مصرف_قند_و_نمک.pdf           حجم فایل 15882 KB
   دانلود : فعالیت_بدنی.pdf           حجم فایل 25326 KB
   دانلود : عوامل_موثر_بر_فشار_خون.pdf           حجم فایل 4184 KB
   دانلود : مدیریت_دراز_مدت_فشار_خون_بالا.pdf           حجم فایل 2985 KB
   دانلود : مراقب_از_پای_دیابتی.pdf           حجم فایل 19410 KB
   دانلود : علل،علائم،_عوارض_و_علاج_دیابت.pdf           حجم فایل 4270 KB
   دانلود : راهنمای_خودمراقبتی_در_فشار_خون.pdf           حجم فایل 3977 KB
   دانلود : تغذیه_و_فشار_خون.pdf           حجم فایل 3762 KB