• تقویم آموزشی نیمسال اول 1403

 • برگزاری بیستمین جلسه شورای آموزشی و چهارمین جلسه نقل و انتقالات
  بیستمین جلسه شورای آموزشی و چهارمین جلسه نقل و انتقالات دانشکده پرستاری جوین در تاریخ 1403/04/17 برگزار شد.

 • بازدید معاون آموزشی دانشگاه از بخش‌های مختلف دانشکده پرستاری جوین
  معاون آموزشی دانشگاه (آقای دکتر عصارزاده) به همراه آقای دکتر جوادی نیا (مدیر آموزشی و تحصیلات تکمیلی) و آقای دکتر ربیعی (مدیر مرکز مطالعات و آموزشی علوم پزشکی) از بخش‌های مختلف دانشکده پرستاری جوین بازدید نمودند.

 • برگزاری تریبون آزاد انتخابات ریاست جمهوری
  تریبون آزاد انتخابات ریاست جمهوری 1403 در دانشکده پرستاری جوین در مورخ 06/04/1403 برگزار گردید.

 • برگزاری کمیته ارتقاء مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در دانشکده پرستاری جوین
  کمیته ارتقاء مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری 1403 در دانشکده پرستاری جوین یکشنبه 27 خرداد با حضور رئیس و کارکنان دانشکده برگزار شد.

وظایف مسئول دفتر

.

 شرح وظایف

1-  انجام خدمات دفتری حوزه ریاست

2- تنظیم برنامه ها و ملاقات و جلسات ریاست و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات و گروه ها

3- آماده کردن سوابق ،مدارک و مکاتبات مرتبط با جلسات حوزه ریاست دانشکده

4- پاسخگویی و راهنمایی مراجعین و ارباب رجوع

5- دریافت مکتوبات ،اسناد،مدارک ،مراسلات ،پرونده ها و مستندات ارسالی از سوی سایر واحد ها

6- تهیه پیش نویس برخی از نامه ها بر حسب ضرورت

7- آگاهی و رعایت کامل بخشنامه ها و دستورالعمل ها

8- ارائه گزارش از امور در حال انجام جهت ریاست

9- نظارت دقیق بر جابجایی ،تعویض،و تعمیر وسایل ،امکانات و تجهیزات حوزه ریاست

10- پیگیری امور ارجاعی از سوی ریاست و ارائه گزارشات لازم حفظ اسناد و مکاتبات و مدارک حوزه ریاست

.

منو اصلی
پیوندهای مفید


 
دسترسی سریع