دسترسی سریع
شنبه ٠٢ تير ١٤٠٣
En

ارزش های دانشکده

ارزش ها

*توجه به ارزش های انسانی - اسلامی و کسب رضایت الهی
*احترام به کرامت انسانی
 
*تکریم ارباب رجوع
 
*عدالت محوری
 
*اخلاق گرایی در نظام مدیریتی و قانون مداری
 
*شایسته سالاری
 
*کیفیت گرایی
 
*تلاش در جهت ارتقای سلامت و کیفیت زندگی
 
*دانش محوری و دانش پژوهی
 
*توسعه و ترویج مفاهیم اخلاق پزشکی
 
*توسعه و ارتقای اخلاق حرفه ای
 
*ضرورت احترام به حقوق گیرندگان خدمت

*بهره وری نیروی انسانی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
 
*تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای جامعه
 
*ارائه ی آموزش های مهارتی و حرفه ای متناسب با نیازهای جامعه
 
*پژوهش و نوآوری در عرصه آموزش نوین پزشکی
 
*الویت دادن به پژوهش های کاربردی مبتنی بر نیاز جامعه
 
*علم و فناوری ارزش آفرین

اهداف

توسعه منابع انسانی هیات علمی وغیر هیات علمی مبتنی بر ساختار سازمانی وتشکیلات درمانی

ارتقاء تجهیزات وتکنولوژی آموزش پزشکی عمومی درمقاطع علوم پایه وبالینی

گسترش همکاری های علمی با مراکز معتبر علمی منطقه ای و فرا منطقه ای

توسعه همکاری های درون بخشی وبرون بخشی