دسترسی سریع
شنبه ٠٢ تير ١٤٠٣
En

 

چشم انداز دانشکده 

چشم انداز

     بر آنیم تا با استفاده از بستر های موجود و ظرفیت نیروی انسانی خلاق، دانشکده ی پزشکی برتر در عرصه های آموزش پاسخگو ، عدالت محور، مبتنی بر شواهد بوده،  و پیشگام در عرصه های آموزش مجازی، سلامت الکترونیک و فناوری های نوین باشیم . ما بدین طریق در راستای ایجاد دانشکده ای کارآفرین در قالب دانشگاه نسل سوم گام بر خواهیم داشت..

هدف کلان

تربیت افرادی است که به عنوان پزشک قادر به ارائه خدمات درمانی، پیشگیری، آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای، مدیریتی بوده و جهت تامین، حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه به فعالیت بپردازند.

اهداف

-  تربیت دانش آموختگانی کارامد و آشنا به درمان و رفع نیازهای سلامت منطقه ای و کشوری

- ارتقای مستمر کیفی و کمی برنامه های آموزشی براساس نیازهای سلامت جامعه، اسناد بالادستی و تغییرات علمی علوم پزشکی

- رعایت عدالت آموزشی در برنامه های آموزشی فرایندهای یاددهی و ارزشیابی ها

- جلب مشارکت اساتید و فراگیران در تصمیم گیری های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و رفاهی

- شناسایی و حمایت از افراد مستعد و خلاق در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و المپیادهای پزشکی

- فراهم سازی تجهیزات و امکانات آموزشی، پژوهشی و رفاهی متناسب با تعداد دانشجویان، اساتید و کارکنان

- مشارکت موثر در آموزش مستمر و مداوم دانش آموختگان و بازآموزی اساتید

- توسعه آموزش و تحقیقات طب سنتی و مکمل

 

راهبردهای آموزشی

- تدوین، بازنگری و اجرای برنامه های آموزشی در جهت پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه

- آموزش مهارت محور مبنی بر اصول اخلاق حرفه ای

- ادغام برنامه های آموزش علوم پایه و بالین

- مشارکت فعال دانشجویان در فرایندهای مختلف آموزشی

- ارزیابی مهارت محور

- آموزش مبتنی بر شواهد

- بهره مندی از اساتید باتجربه و توانمند سایر دانشگاه ها