دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣
En

 

 

شرح وظایف

  • - ارتقای دانش برنامه‌ریزی درسی اعضای هیات علمی دانشگاه
  • - مشارکت در تدوین برنامه‌های درسی جهت راه‌اندازی رشته‌های جدید
  • - بازنگري و بهينه‌ سازي برنامه‌هاي درسي موجود
  • - کمک به بهبود فرایندهای یاددهی- یادگیری
  • - توانمندسازي اعضاي هيأت علمي جهت تهیه طرح درس و طرح دوره
  • - تشویق اعضای هيأت علمي به تدوين و به‌ روزرسانی طرح دوره‌/طرح درس‌
  • - ارزيابي طرح درس‌ها و طرح دوره‌ها و ارسال بازخورد به اعضای هیات علمی
  • - همکاری با دفاتر توسعه آموزش جهت ارتقای دانش برنامه‌ریزی درسی