دسترسی سریع
چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣

 

   دانلود : آيين_نامه_اجرايي__تخلفات_اداري.pdf           حجم فایل 252 KB
   دانلود : پیشگیری_ومبارزه_با_رشوه.pdf           حجم فایل 104 KB
   دانلود : معرفی_تخلفات_اداری.pdf           حجم فایل 361 KB
   دانلود : قوانین-و-مقررات-اداری-و-استخدامی.pdf           حجم فایل 7273 KB
   دانلود : قانون_رسیدگی_به_تخلفات_اداری.pdf           حجم فایل 271 KB
   دانلود : ماده_9_قانون_رسیدگی_به_تخلفات_اداری.pdf           حجم فایل 236 KB
.