سایت‌های مفید
وظایف دفتر کار آفرینی

معرفي و شرح وظايف

معرفي

 

رويكرد اكثر كشورهاي جهان در دهه هاي اخير به موضوع كارآفريني و توسعه آن، موجب گرديده موجي از سياست هاي توسعه كارآفريني در دنيا ايجاد شود. كشورهاي مختلف براي فائق آمدن بر مشكلات مختلف اقتصادي و اجتماعي در سه دهه گذشته به توسعه فرهنگ كارآفريني، انجام حمايت هاي لازم از كارآفرينان، ارائه آموزش هاي مورد نياز به آنان و انجام تحقيقات و پژوهشهاي لازم در اين زمينه روی آورده اند. تامل در وضعيت اقتصادي و مراحل توسعه در كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه كه به موضوع كارآفريني توجه نموده اند، نشانگر آن است كه اين كشورها توانسته اند به پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي دست يابند و يا حداقل بحران هاي پيش رو را به سلامت پشت سر گذارند. از جمله اين كشورها مي توان به ايالات متحده، كشورهاي اتحاديه اروپا و كشورهاي جنوب شرق آسيا را نام برد.

 

شرح وظايف دفتر كارآفريني

 

·         بررسي و مطالعه در زمينه چگونگي ايجاد و توسعه اشتغال در بخش هاي مرتبط با اهداف و ماموريت هاي دستگاه و ارايه راه كارهاي مناسب

·         بررسي و مطالعه به منظور شناسايي وضعيت موجود اشتغال، ويژگيها و نيازهاي بازار كار در بخشهاي مرتبط با دستگاه.

·         بررسي و مطالعه و ارايه راهكار در زمينه چگونگي فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جلب مشاركت بخش خصوصي و تعاوني در فعاليت هاي اشتغال زا و ايجاد بنگاه هاي كسب و كار و ارايه نتايج حاصل به منظور استفاده در تدوين سياستهاي اشتغال كشور .

·         شناسايي نيازهاي مهارتي نيروي كار مورد نياز بخش هاي مرتبط با وظايف دستگاه و اعلام نتایج به کمیته آموزش پاسخگو در جهت هماهنگ سازی محتوای آموزشی با نیازهای مهارتی فارغ التحصیلان.

·         تهيه و ارايه گزارش دوره ای از وضعيت اشتغال در دستگاه متبوع.

·         بررسي در زمينه اشاعه فن آوري هاي نوين در واحدهاي مربوطه و مطالعه اثرات آن بر كميت و كيفيت نيروي كار شاغل

·         ظرفيت سنجي از دستگاه متبوع (اشتغال در بخش دولتي ) در پنج سال آينده جهت برنامه ريزي، سياست گذاري و نظارت بر بخش آموزش عالي و سوق دهي فارغ التحصيلان دانشگاهي متناسب با نياز بازار كار.

·         مطالعه و بررسي طرحها و ايده هاي كارآفريني در حوزه وظايف دستگاه متبوع.

·         مطالعه و بررسي در مورد چگونگي امكان انتقال تجربه ، دانش و مهارت متخصصين بازنشسته به كاركنان شاغل در دستگاه مربوطه.

·         ارايه پيشنهاد و پيگيري براي توسعه فعاليت و سرمايه گذاري بخش خصوصي ( داخلي و خارجي ) در جهت توسعه اشتغال و ايجاد بنگاه هاي جديد كار و كسب و رفع موانع مربوط.

·         نظارت و مشاركت در فرآيند سياست گذاري دستگاه ذيربط به منظور تعيين سياست ها و راهبردهاي اشتغال در چهارچوب اهداف و ماموريت هاي دولتي دستگاه.

·         استعلام از وزارت كار و امور اجتماعي در خصوص امكان صدور پروانه كار براي اتباع خارجي مورد نياز اجراي طرحهاي عمراني و پروژه هاي وابسته به دستگاه ذيربط قبل از نهايي شدن و انعقاد قرارداد استخدام اتباع خارجي .

منو اصلی