چهارشنبه ٠٣ مرداد ١٤٠٣

 

دستورالعمل

 

   دانلود : نحوه_محاسبه_فرم_دستاوردها_83550.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : دستور_عمل_تغذیه_در_تجمعات_83567.docx           حجم فایل 263 KB
   دانلود : دستور_عمل__تغذیه_در_بحران_ها_83568.docx           حجم فایل 56 KB
   دانلود : تقویم_مناسبتهای_جهانی_تغذیه_83544.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : مکمل_یاری_مولتی_در_بارداری_83549.pdf           حجم فایل 447 KB
   دانلود : رهنمودهای_غذایی_ایران2.pdf           حجم فایل 2728 KB
   دانلود : دستورعمل_مکمل_مادران_هیپرتیروئیدیسم_83548.pdf           حجم فایل 439 KB
   دانلود : دستورعمل_مادران_باردار_حمایتی1401_82947.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود : دستورعمل_کودکان_حمایتی99_82948.pdf           حجم فایل 1317 KB
   دانلود : دستورالعمل_مکمل_یدوفولیک_83547.pdf           حجم فایل 534 KB
   دانلود : دستورالعمل_مکمل_ویتامین_دی_83546.pdf           حجم فایل 706 KB
   دانلود : دستور_عمل_تغذیه_سالم_2-9-1401_83565.pdf           حجم فایل 1319 KB
   دانلود : دستور_عمل_تغذیه_در_بلایا_83545.doc           حجم فایل 400 KB
   دانلود : تفاهم_نامه_چاقی_83543.pdf           حجم فایل 1115 KB
   دانلود : بسته_جامع_خدمات_تغذیه_82943.pdf           حجم فایل 3595 KB
   دانلود : بسته_اموزشی_تغذیه-بهورز-ماما_82942.pdf           حجم فایل 5051 KB
   دانلود : بسته_اموزشی_تغذیه_در_سل_82941.pdf           حجم فایل 1244 KB
   دانلود : بسته_اموزش_تغذیه_ویژه_کارشناس_تغذیه_82940.pdf           حجم فایل 6148 KB
   دانلود : بسته_اموزش_تغذیه_ویژه_پزشکان_82939.pdf           حجم فایل 2400 KB
   دانلود : IDD_دستورعمل_83542.pdf           حجم فایل 2051 KB