سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

 

گروه بهبود تغذیه جامعه

اهداف ارائه خدمات تغذیه ای در نظام شبکه :

*افزایش دسترسی جمعیت تحت پوشش به خدمات بهبود تغذیه جامعه، پیشگیری و کنترل انواع سوء تغذیه )چاقی،لاغری،کوتاه قدی، کمبود ریزمغذی ها( ..

*ارتقاء سواد تغذیه ای جامعه و گروه های هدف خاص

*اصلاح الگوی تغذیه مراجعین

*بهبود و ارتقاء شاخص های سلامت تغذیه ای جامعه با گسترش مداخلات جامعه محور

*پیشگیری و کنترل عوامل خطر تغذیه ای بیماریهای غیر واگیر شایع

*ارائه خدمات مشاوره تغذیه و تنظیم رژیم غذایی توسط کارشناس تغذیه برای موارد ارجاعی

 

مراقبتهای تغذیه ای در برنامه تحول سلامت:

خدمات پیشگیرانه و مراقبت های تغذیه ای در برنامه تحول سلامت شامل موارد زیر میباشد:

*شناسایی مشکلات تغذیه ای شایع در جمعیت تحت پوشش و اولویت بندی آنها ..همکاری در تدوین و اجرای برنامه عملیاتی بهبود تغذیه جامعه در منطقه تحت پوشش

*پایش روند شاخص های تغذیه ای با تاکید بر پیش دیابت، دیابت، پیش فشار خون بالا، فشار خون بالا، هایپر لیپیدمی، اضافه وزن و چاقی و سوءتغذیه مادران باردار و کودکان زیر 7سال در جمعیت تحت پوشش

*ارزیابی و تفسیر الگوی غذایی مراجعه کنندگان

*اندازه گیری، ارزیابی و تفسیر شاخص های آنتروپومتریک ( تن سنجی ) و ارائه مراقبت های تغذیه ای برای گروه های هدف

*ارزیابی و تفسیر روند وزن گیری مادران باردار همراه آموزش و مشاوره تغذیه برای موارد ارجاعی به کارشناس تغذیه

*آموزش و ارائه توصیه های تغذیه ای به شکل چهره به چهره به مراجعین متناسب با وضعیت تغذیه ای آنها

*آموزش گروهی هدفمند برای جمعیت تحت پوشش متناسب با نیازهای آموزشی و مشکلات موجود در منطقه

*مشاوره تخصصی تغذیه و تنظیم رژیم غذایی برای گروه های هدف تعریف شده

*پایش اجرای برنامه مکمل یاری ریزمغذی ها مطابق با دستورالعمل های موجود

*همکاری در شناسایی مادران باردار و کودکان زیر 5سال مبتلا به سوءتغذیه نیازمند و توزیع سبدهای حمایتی تغذیه ای مطابق با دستورالعمل های موجود برای افراد واجد شرایط

*همکاری های بین بخشی و درون بخشی با آموزش و بازآموزی کارکنان بهداشتی سایر بخشها (معلمان، مربیان بهداشت مدارس، مدیران و مربیان بهزیستی، اصناف، طالب حوزه های علمیه، کارشناسان جهاد کشاورزی، کارکنان ادارات و..)

*نظارت و بازدید از نحوه اجرای برنامه های تغذیه جامعه در مدارس و مهدهای کودک، زنان روستایی و عشایری، ادارات و محل های کار

*ارائه خدمات تغذیه ای در شرایط بحران و بلایا در مناطق آسیب دیده

*پایش و ارزشیابی برنامه پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

*اجرا و پایش برنامه پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی کودکان و نوجوانان (ایران - ا کو(

*ارائه مراقبت های تغذیه ای بیماران مبتلا به سل (سبد غذایی، آموزش و مشاوره تغذیه) در دانشگاه های مجری طرح