دسترسی سریع
شنبه ٠٥ اسفند ١٤٠٢

آقای حجت اله گردانی

سمت : مدیر منابع انسانی

تلفن : 44011036-051

آدرس : سبزوار، باغ ملی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، طبقه اول