دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En

معرفی:

اعضای هیئت علمی، مهمترین سرمایه هر مؤسسه آموزش عالی محسوب می شوند. با افزايش حجم فعاليت‌هاي دانشگاه علوم پزشكي در حيطه‌هاي مختلف آموزشي، پژوهشي و درماني، مسئوليت اعضاي هيأت علمي در تربيت فراگيران اهميت روز افزوني پيدا كرده است.

اهداف:

این واحد با هدف توسعه و ارتقاء توان علمی اعضاء هیات علمی در زمینه آموزش و آشنایی اعضاء هیات علمی دانشگاه با فنون تخصصی آموزش، تدریس و ارزشیابی دانشجویان به منظور آماده سازی اساتیدی که قادر به هدایت و رهبری و ایجاد تغییر در برنامه های آموزشی باشد، تشکیل گردیده است.  هدف نهایی این واحد ارتقاي كيفي سطح آموزش و يادگيري با هدف تربيت نيروي انساني توانمند براي ارائه خدمات سلامت به آحاد جامعه با بالاترين كيفيت است. در این راستا این واحد با نیازسنجی از اعضای هیات علمی در خصوص نیازهای عمده ایشان در امر یاددهی و یادگیری، اقدام به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی با حضور اساتید مجرب در زمینه مربوطه می نماید. همچنین این واحد با سایر دانشگاه ها هم قطب تعامل برقرار کرده و  در برگزاری کارگاه های آموزشی برای اعضای هیات علمی آنان همکاری می نماید.

شرح وظایف:

 • سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی در زمینه های مختلف آموزشی علوم پزشکی
 • برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر روشهای نوین و كارامد آموزشی
 • مطالعه برای توسعه و ارتقای کیفیت آموزشی با بهره گيري از روشهاي جديد آموزشی
 • هدایت، هماهنگی و نظارت بر ارزشیابی اعضای هیات علمی و فرایندهای یاددهی و یادگیری جهت ارتقاء همه جانبه عملكرد آموزشي اساتيد
 • برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر فرایندهای ارزشیابی فراگیران
 • هدایت و نظارت بر طرحهای پژوهش در آموزش با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه
 • نظارت و ارزیابی فعالیتهای دانش پژوهی
 • نظارت بر عملکرد و هماهنگی فعالیت های دفاتر توسعه آموزش دانشگاه
 • ارائه مشاوره در خصوص امور و فعالیت های آموزشی دانشگاه
 • ايجاد ارتباط با موسسات برون سازماني مرتبط با آموزش در كشور
 • ايجاد و مديريت محيط آموزش از راه دور براي ارائه متون آموزش پزشكي
 • برگزاري نشستهاي كشوري و بين المللي آموزش پزشكي