دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

تقویم مناسبتهای جهانی مرتبط با تغذیه

 

تاریخ

مناسبت

4خرداد

 

روز جهانی تیروئید

11خرداد

 

روز جهانی شیر

17خرداد

 

روز جهانی ایمنی غذا

27خرداد

 

روز جهانی سبزیجات

10تیر

 

روز جهانی میوه

آخرین چهارشنبه سپتامبر

 

روز جهانی شیر مدرسه

5مهر

 

روز جهانی ابزیان

7مهر

 

روز جهانی قلب

17مهر

 

روز جهانی تخم مرغ

19مهر

 

روز جهانی مبارزه با چاقی

24مهر

 

روز جهانی غذا

28مهر

 

روز جهانی پوکی استخوان

23ابان

 

روز جهانی دیابت

21بهمن

 

روز جهانی حبوبات

18اسفند

 

روز جانی رژیم درمانگر