دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

همان طور که می دانید از یک سو به دلیل ویژگی رشد و تکامل در سنین کودکی و نوجوانی و از سوی دیگر به دلیل پی ریزی بیماری های بزرگسالی از اوان زندگی، پیشگیری و درمان اختلالات رشد و تغذیه در این دوران زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا سال ها قبل، کمبود وزن و سؤ تغذیه سردسته ی این اختلالات بود. خوشبختانه با ارتقاء وضعیت بهداشتی جامعه و ریشه کنی بیشتربیماری های عفونی و همچنین افزایش سطح آگاهی جامعه،این دسته اختلالات تا حد زیادی کاهش یافته است. اماتغییرات سریع در شیوه زندگی جامعه، الگوی غذایی و فعالیت جسمی خانواده ها را دستخوش تغییرات عمده ای کرده و جوامع گوناگون را با طیف جدیدی از اختلالات تغذیه ای، یعنی اضافه وزن و چاقی، مواجه نموده است.پیشگیری و درمان هرچه زودتر اضافه وزن در دوران کودکی و نوجوانی و حتی از دوران جنینی و شیرخواری علاوه بر اینکه موفق تر از این اقدام در سنین بعدی است، باعث کاهش قابل توجه عوارض کوتاه مدت و درازمدت اضافه وزن خواهد شد. به علاوه بدیهی است که«شکل گیری عادات صحیح » به مراتب ساده تر و پایدارتراز «اصلاح عادات نادرست » خواهد بود. بنابراین لازم است اقدامات زیربنایی برای پیشگیری و کنترل هرچه زودتر اضافه وزن از اوان زندگی انجام شود.