دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

برنامه ارتقاء سطح سلامت دانش آموزان از طريق آموزش تغذيه و مكمل يار ی با مشارکت اداره آموزش و پرورش جهت 100 % دانش آموزان
دختر و پسر در مقاطع متوسطه اول و دوم اجراميگردد.

دراين برنامه پس از برآورد مكمل مورد نياز براساس آمار دريافتي از واحد بهداشت مدارس و خريدمكمل توسط واحد امور دارويی به هردانش آموز 16 عدد مكمل آهن و 9 عدد پرل ويتامين D دراختيار ناظرين سلامت جهت توزيع در مدارس تحت پوشش قرار مي گيرد.
در ابتدا برنامه بايستي يک جلسه ي هماهنگي با مدير و مسئول اجرا برنامه جهت ملاحظات مد نظر در خصوص روز و ساعت
توزيع مكمل و غيره و همچنين يک جلسه آموزشي با موضوع مكمل ياری آهن و ويتامين D و نقش آنها در سلامت برای دانش اموزان
برگزار گردد و مستندات آن به واحد بهبود تغذيه جامعه معاونت بهداشت ارسال گردد

برنامه پایگاه تغذیه سالم

دستورعمل پایگاه تغذیه سالم بر اساس ماده 3 آیینامه اجرایی تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی، تغذیه ای، روانی و اجتماعی
دانش آموزان با هدف ارتقای تأمین بخشی از انرژی، پروتئین و مواد مغذی مورد نیاز برای رشد و سلامت آنان، ارائه موادغذایی سالم
و جلوگیری از عرضه مواد غذایی کم ارزش تغذیه ای به آن ها، اصلاح الگوی تغذیه ای و ترویج فرهنگ تغذیه سالم در دانش
آموزان با استفاده از در دسترس قرار دادن میان وعده های غذایی مناسب در محیط مدرسه تهیه و تنظیم شدهاست.

فرم ها و دستورالعمل های مربوطه در همین صفحه قابل دانلود است

فرم های مربوطه از همین صفحه قابل دانلود است

   دانلود : فرم_و_چک_لیست.rar           حجم فایل 70 KB
   دانلود : آموزش_طرح_آهن_یاري.doc           حجم فایل 304 KB
   دانلود : پایگاه_تغذیه_سالم_نهایی_17-7-1401.pdf           حجم فایل 1308 KB