دسترسی سریع
يکشنبه ٠٣ تير ١٤٠٣

شرح وظایف:

1- نظارت براجرای شبکه های کامپیوتری مراکز

2- بررسی وکارشناسی جهت خرید تجهیزات رایانه ای

3-کنترل فنی تجهیزات رایانه ای خریداری شده

4-  فرآيند تعميرات  :

  ·   تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده

  ·   نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل كيفيت تعمير تجهيزات .

 

وظایف در حوزه اتوماسیون اداری:

 

1.    آگاهي كامل از تنظيمات نرم افزار اتوماسيون اداري

    2.    آشنايي كاربردي با سيستم اتوماسيون اداري جهت آموزش نرم افزار و رفع اشكال به كاربران شاغل در آن واحد

    3.    اطلاع رساني از وضعيت سيستم اتومسيون اداري و كاربران ( فعال - تغيير سمت و ....)  در آن مركز

    4.    پیگیری رفع عیوب احتمالی اتوماسیون اداری از شرکت پشتیبان

    5.    نگهداری سرور های سامانه اتوماسیون اداری   

 

 وظایف در حوزه نرم افزار:

 

·        1-مطالعه، طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي كاربردي

·        2- نصب، راه اندازي و آمــــــوزش نرم افزارهاي كاربردي تدوين شده

·        3-سرویس و  مدیریت بانکهای اطلاعاتی

·        4-نياز سنجی نرم افزاری واحدهای مختلف معاونت

·        5- نصب، راه اندازي و آموزش كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي پياده سازي شده

·        6- شناسايي و تشخيص نيازهاي نرم افزاري و سخت افزاري حوزه از طريق مطالعه سيستماتيك و مستمر و تهيه و تدوين گزارشهای تحليلي همراه با ارائه راه حلهاي اجرايي

·        7- ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري و رفع اشكال و به روز رساني برنامه هاي نرم افزاري در دست اجراء

·        8- نظارت بر طراحي و اجراي نرم افزار های طرا حی شده و همكاري با طراحان طرف قرارداد به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح مفاد قراردادهاي منعقده

·        9- تهيه و حفظ و نگهداري مستندات نرم افزارهاي طراحي يا خريداري شده به منظور مراقبت و پشتيباني بهتر از سيستمهاي در دست اجراء

·      10- تهيه تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي مديران، كارشناسان و عموم كاربران جهت استفاده بهتر از نظام رايانه اي.

  11-  يكپارچه سازي راهكارها و ارتقاء فناوري اطلاعات در مراکز