دسترسی سریع
جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣

تعریف کارگزینی عبارت است از فعالیت های جذب نیروی جدید، آموزش نیروها، ارزشیابی فعالیت کارکنان، ارتقا سلامت محیط کار، ایجاد انگیزه در همکاران، پاداش دادن به پرسنل و …

به طور کلی انجام روند استخدام افراد و جذب نیروی مناسب برای سازمان، آموزش آنها با بررسی میزان توانایی ها، و مدیریت روابط پرسنل از وظایف شغل کارگزینی می‌باشد. پرونده استخدامی افراد در اختیار واحد کارگزینی بوده و با مطالعه و بررسی ویژگی آنها، می توان اطلاعات مناسبی را استخراج و در اختیار مدیریت گذاشت.

1- مژگان  شمسایی  مسوول    تماس 44019092

2- نیر سعادت منش کارشناس    تماس 44019092