دسترسی سریع
جمعه ٠١ تير ١٤٠٣

واحد بهبود تغذیه جامعه

   دانلود : دستور_عمل__تغذیه_در_سیل_و_بحران_ها.docx           حجم فایل 56 KB
   دانلود : دستور_عمل_مدیریت_تغذیه_در_تجمعات.docx           حجم فایل 263 KB
   دانلود : دستور_عمل_پایگاه_تغذیه_سالم_2-9-1401.pdf           حجم فایل 1319 KB
   دانلود : نحوه_محاسبه_فرم_دستاوردهای_پورتال.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : مکمل_یاری_مولتی_در_بارداری_دستور_عمل.pdf           حجم فایل 447 KB
   دانلود : دستورعمل_مکمل_یاری_مادران_هیپرتیروئیدیسم.pdf           حجم فایل 439 KB
   دانلود : دستورالعمل_مکمل_یدوفولیک.pdf           حجم فایل 534 KB
   دانلود : دستورالعمل_مکمل_ویتامین_دی.pdf           حجم فایل 706 KB
   دانلود : دستور_عمل_تغذیه_در_بالایا_شرح_وظایف.doc           حجم فایل 400 KB
   دانلود : تقویم_مناسبتهای_جهانی_مرتبط_با_تغذیه.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : تفاهم_نامه_چاقی.pdf           حجم فایل 1115 KB
   دانلود : IDD_دستورعمل.pdf           حجم فایل 2051 KB
   دانلود : دستورعمل_توانمندسازی_زنان_روستایی.pdf           حجم فایل 473 KB
   دانلود : دستورعمل_دانشگاه_فرهنگیان98.docx           حجم فایل 115 KB
   دانلود : دستورعمل_کودکان_حمایتی99.pdf           حجم فایل 1317 KB
   دانلود : دستورعمل_مادران_باردار_حمایتی1401.pdf           حجم فایل 210 KB
   دانلود : بسته_جامع_خدمات_تغذیه.pdf           حجم فایل 3595 KB