دسترسی سریع
پنج شنبه ١١ خرداد ١٤٠٢

 

بسمه تعالي

 

واحد انبار

 

1-آقاي جواد مرادی (سرپرست انبار ) 9106

2- امیر غایبی

 

3 - علی رحمتی (امین اموال)

4- امیروحدتی خدمات

5- علی اصغر قزی خدمات