دسترسی سریع
شنبه ١٣ خرداد ١٤٠٢
نحوه دریافت وقت ملاقات با رئیس دانشگاه

مراجعین محترم جهت دریافت وقت ملاقات با رئیس دانشگاه می توانند به روش زیر عمل کنند:

1- درخواست تلفنی یا حضوری یا مکتوب متقاضی

2- تکمیل فرم ویژه

3- ارسال فرم به واحد ذیربط جهت اظهار نظر (توسط دفتر ریاست)

4- رؤیت پاسخ توسط ریاست دانشگاه و اظهار نظر

5- درج در تقویم اوقات ملاقات

6- اطلاع به متقاضی

7- اجرای ملاقات

 

وقت ملاقات  برای ارباب رجوع گرامی :دوشنبه ها هرهفته ساعت 8 الی 11


 جهت هماهنگی برای وقت ملاقات ، یکشنبه هر هفته ساعت 7:30  الی 8:30 با دفتر ریاست دانشگاه - 44011004 - 051  تماس حاصل فرمایید

.