دسترسی سریع
چهارشنبه ١٧ خرداد ١٤٠٢

دکتر علیرضا قربانی

سرپرست حوزه ریاست و مدیر روابط عمومی

تلفن تماس : 44011005-051

سید حسین جعفری    

 کارشناس امور دفتر ریاست

تلفن تماس : 44011004-051

     پریسا شیعی

          کارشناس امور دفتر ریاست

تلفن تماس : 44011072-051نمابر : 44230010 - 051

سبزوار -  خیابان اسد آبادی - جنب یاغ ملی - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه چهارم دفتر ریاست

 

 

.