دسترسی سریع
شنبه ١٣ آذر ١٤٠٠

                                                   اعضای هیات رئیسه دانشگاه


 

دکتر علیر ضا مسلم    

  رئیس دانشگاه

 

تلفن :   44011004 -  051

نمابر :   44230010 - 051


 

حجه الاسلام و المسلمین ایمانی مقدم

 مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

           

تلفن : 44018469

 


محمدمهرپویان

معاون توسعه مدیریت و منابع

 

تلفن : 44011031

نمابر:44011024
 


 دکتر محمد نعمت شاهی               

معاون درمان


  تلفن و نمابر:  44011028   

 

 


 دکتر عقیل اله کیخسروی         

معاون آموزش


تلفن و نمابر : 44018440

 


 

 دکتر محمد حسین ساقی       

معاون تحقیقات و فنآوری


تلفن و نمابر : 44018101

 

 


دکتر علی دلبری

معاون فرهنگی و دانشجویی


تلفن : 44018414

 

دکتر ابوالقاسم ده نبی                 

معاون غذا و دارو

تلفن و نمابر: 44011034

 


دکتر فاطمه نوده

معاون بهداشت


تلفن :44645520    

نمابر : 44645136

 

 

 

مجتبی لعل آهنگر

مدیر پرستاری


تلفن :44011026