دسترسی سریع
جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣

.................................................................................................................................................................................................................

فیلم های آموزشی سامانه مدیریت دانش


 

آموزش های مربوط به دانشکاران

1- آشنایی با صفحه Home نرم افزار

2- ارتباط با دیگران

3- تکمیل پروفایل

4- چرخه دانش و ثبت دانش

5- چرخه سوال و ثبت سوال و تالارهای گفتگو

6- چرخه مستند و ثبت مستند

7- ثبت درخواست دانش

8- ثبت مستندات پروژه و جستجو مستندات پروژه

9- ثبت و جستجوی فرهنگ واژگان

10- جستجوی دانش، سوال و مستند

   ... .   

گزارشات

20- آشنایی با گزارشات


آموزش های مربوط به مدیر سیستم (ادمین)

21- مدیریت کاربران

22- مدیریت ارزیابان

23- مدیریت دانش ها

24- مدیریت سوالات

25- اطلاعات پایه

26- مدیریت گروه های تخصصی و نظرسنجی

27- مستند پروژه ها

28- مدیریت اخبار، احادیث دانشی و لینک های مرتبط

11- جستجوی افراد و جستجوی متخصصین

12- آیتم های شخصی شامل دانش های من و .....


آموزش های مربوط به ارزیابان

13- ارزیابی اولیه دانش

14- ارزیابی محتوای دانش

15- ارزیابی اولیه سوال

16- ارزیابی مستند و استفاده از دانش

17- ارزیابی کتاب، مقاله و .... و ارزیابی پست

18- پاسخ به سوال و ارزیابی پاسخ سوالات

19- پاسخ به درخواست دانش و ارزیابی پاسخ درخواست دانش

.....................