دسترسی سریع
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٤٠٣

آقای جعفر رحیمی خواه

سمت : مدیر بودجه

تلفن : 44011058-051

فکس : 44238012-051

آدرس : سبزوار، باغ ملی، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، طبقه اول