پایگاه های اطلاعاتی
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En


آيين نامه عضویت کتابخانه

ماده اول: استفاده کنندگان

* اعضاء هیئت علمی و آموزشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

* دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

* کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی و طرحی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشجویان و اعضاء هیئت علمی دیگر موسسات آموزشی و سایر مراجعان (فقط با ارائه کارت شناسایی معتبر استفاده از منابع کتابخانه در سالن مطالعه امکانپذیر است).

ماده دوم: شرایط و مدارک لازم جهت عضویت

* افراد واجد شرایط با ارائه مدارک مشروحه زیر به کتابخانه می توانند به عضویت کتابخانه درآیند.

* اعضاء هیئت علمی و آموزشی: تایید آموزش دانشگاه و تکمیل فرم درخواست عضویت

*دانشجویان: ارائه کارت دانشجویی و تکمیل فرم درخواست عضویت

* کارکنان: تایید کارگزینی محل کار، یک قطعه عکس و تکمیل فرم درخواست عضویت

ماده سوم: اعتبار مدت عضویت

* اعضاء هیئت علمی و آموزشی: تا زمانی که عضو هیئت علمی باشند.

* دانشجویان: تا زمانی که در همان مقطع تحصیلی مشغول تحصیل باشند.

* کارکنان: تا زمانی که جزء کارکنان دانشگاه محسوب شوند.

این آیین نامه در 3 ماده در جلسه شماره 438مورخ 1397/05/24 شورای پژوهشی دانشگاه بررسی و به تصویب رسید.

   دانلود : آیین نامه عضویت کتابخانه           حجم فایل 73 KB