دسترسی سریع
سه شنبه ٠٨ اسفند ١٤٠٢

همکاران واحد کارگزینی :

سمت

کارشناس امور جذب و استخدام


نام و نام خانوادگی:

فائزه سادات دلقندی ثانی

تلفن تماس:

05144011057سمت

کارگزین امور هیأت علمی


نام و نام خانوادگی:

زهرا بنقنی معصومی

تلفن تماس:

05144011029سمت

کارشناس تردد کارکنان


نام و نام خانوادگی:

مریم دلقندی

تلفن تماس:

05144011027سمت

کارشناس نقل و انتقالات و امور مرخصی


نام و نام خانوادگی:

ابوالفضل عدالتی نسب

تلفن تماس:

05144011092