يکشنبه ١٢ آذر ١٤٠٢
چارت سازمانی
رسالت و چشم انداز بيمارستان
بيمارستان برادران شهيد مبينی
حوزه ریاست
واحدهای بیمارستانی
آموزش
فرم ها
بهبود کیفیت و اعتبار بخشی
اطلاعات پزشکان
اطلاعات مربوط به بيماران وپرسنل
نوبت دهی بیمارستان
روابط عمومی
سايتهای مرتبط
فرم رضایت مندی همراه

بسمه تعالی

پرسش نامه ارزیابی رضایت مندی همراهیان (بخش های بستری و اورژانس )

نام بخش بستری: تاریخ تکمیل فرم: شماره تلفن (در صورت تمایل):

با سلام و آرزوی سلامتی کامل

ما میخواهیم از نظرات شما استفاده کرده تا بتوانیم خدمت بهتری را ارائه دهیم. پرسشنامه بدون نام و داده هاي حاصل از آن محرمانه بوده و بجز استفاده آماري، به منظور ديگري مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.کافی است

در مقابل هر عبارت فقط جای خالی را که مطابق با نظر شماست، علامت بزنید. چنانچه در پایان نظر تکمیلی داشته باشید، می توانید در پشت برگه مرقوم فرمائید .

سن: سال: شغل: آزاد کارمند سایر جنسیت : زن مرد

تحصیلات: دکتراکارشناسی ارشدکارشناسی کاردانی دیپلم

بلل

ردیف

حیطه

کاملا موافقم

موافقم

نظری ندارم

مخالفم

کاملا مخالفم

حیطه رفاهی A

1

بهداشت و نظافت بخش بستری بیمار مناسب است.

2

بهداشت و نظافت سرویس های بهداشتی بخش بستری بیمار مناسب است.

3

امکانات رفاهی بخش بستری بیمار(یخچال ،تلویزیون ،تلفن و ... ) مناسب است.

4

امکانات رفاهی جهت همراه (صندلی تاشو،آب جوش ،نماز خانه،خودپرداز،محل استراحت و..)مناسب است.

5

کیفیت غذا ی همراه (طعم ،دما و .... ) مناسب است.

6

کمیت غذا ی همراه(مقدار غذا و ...) کافی است.

7

برخورد کادر توزیع کننده غذا مناسب است.

حیطه پرستاری B

8

نحوه برخورد پرستاران با همراهان مناسب است.

9

آموزش ها و راهنمایی های توصیه شده به همراهان توسط پرسنل پرستاری مناسب است.

10

پرستاران در مواقع لزوم به موقع بر بالین بیمار حضور می یابند


حیطه پزشکی C

11

نحوه برخورد و رفتار پزشک معالج بیمار با همراه مناسب است.

12

پزشک معالج بیمار با حوصله به سوالاتم پاسخ داده است

13

پزشک معالج بیمار به موقع جهت ویزیت بیمار در بخش حضور می یابد

حیطه مدیریتیD

14

پاسخگویی و نحوه برخورد پرسنل واحد پذیرش مناسب است.

15

مدت زمان انتظار جهت انجام امور ترخیص مناسب است.

16

پاسخگویی و نحوه برخورد پرسنل واحد صندوق مناسب است.

17

نحوه برخورد نگهبان با همراهان و ملاقات کننده ها مناسب است.

18

نحوه برخورد پرستل خدماتی مناسب است.

19

سهولت دسترسی به بخش ها و قسمت های مختلف از طریق تابلو و یا خط کشی و...مهیا است.

20

میزان رضایت و انتخاب اورژانس این بیمارستان توسط شما در صورت نیاز مجدد در آینده چگونه است .

21

این بیمارستان را جهت درمان به دیگران نیز توصیه می کنید(رضایت کلی)