پدر و مادر نوزاد روز بعد از تولد نوزاد می توانند با به همراه داشتن شناسنامه پدر و مادر بین ساعت 12-10:30  به واحد صدور گواهی ولادت که در طبقه همکف بیمارستان واقع شده است مراجعه نمایند.

پس از تحویل مدارک فوق راهنمایی لازم در خصوص زمان مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه نوزاد به آن ها ارائه می گردد.

برای نوزادان بستری، جهت تسریع روند کار برای صدور دفترچه بیمه، راهنمایی لازم در این واحد انجام می شود.

 

ساعات مراجعه: همه روزه به جز ایام تعطیل بین ساعت 12 - 10:30

تماس تلفنی: 44238100 داخلی (207)