قابل توجه مراجعین محترم :

"به علت شیوع بیماری ویروسی کرونا جهت حفظ ایمنی و سلامتی بیمار شما" ملاقات بیماران فقط در روزهای دوشنبه ساعت14:30الی15:30 امکان پذیر می باشد.

لطفا جهت حفظ سلامت خود و بیماران و پیشگیری از شیوع بیماری های واگیردار به نکات زیر توجه فرمایید:

1)از آوردن کودکان به داخل بخش های بیمارستان خودداری شود

2)زدن ماسک الزامی می باشد

3)از آوردن گل طبیعی برای ملاقات از بیماران خودداری شود(به علت بروز حساسیت در سایر بیماران)

4)از ازدحام بیش از 3 نفر در بالای سر بیمار خودداری شود.

5)حضور بی مورد آقایان در سالن بخش ها به علت رعایت حال سایر بیماران ممنوع می باشد.

                                                                                     با تشکر روابط عمومی بیمارستان شهیدان مبینی