کلینیک شنوایی سنجیواحد شنوایی سنجی
برنامه غربال شنوایی نوزادان در بدو تولد و با هدف بررسی شنوایی اولیه همه ی نوزادان تا قبل از یک ماهگی در کشور اجرا می شود.

پروتکل غربال شنوایی نوزادان در بیمارستان شهیدان مبینی به این نحو می باشد که در بدو تولد نوزاد، بروشور آگاه سازی جهت ضرورت انجام این تست در 10-3 روزگی نوزاد به والدین ارائه می شود که در آن بروشور مکان و ساعات مراجعه جهت انجام تست، تلفن تماس جهت نوبت دهی و ... مشخص شده است. هنگام مراجعه نیز اطلاعات مادر و نوزاد در دفتر ارجاعات ثبت می گردد.

برای انجام درست این تست باید

1.        کودک را آرام نگه دارید (خواب باشد).

2.       قبل از تست کودک شیر خورده باشد و سیر باشد.

3.       محیط ساکت و آرام باشد.

نکته مهم: در صورت نیاز به تکرار و بررسی دقیق تر امکان دارد نیاز به مراجعه مجدد کودک باشد که باید به توصیه های ادیولوژیست در این خصوص توجه نمایید.

مراحل انجام کار

در مرحله اول با توجه به عوامل خطر در خانواده یا نوزاد نوع تست شنوایی انتخاب می گردد. نوزادانی که عوامل خطر ندارند تست TEOAE برای آن ها انجام می گردد که در این تست یک گوشی کوچک داخل گوش نوزاد قرار می گیرد و با ارائه یک صدا عکس العمل تست از حلزون شنوایی ثبت و ضبط می شود. نوزادانی که عوامل خطر دارند (نارس، نسبت فامیلی، سابقه کم شنوایی، بستری بیش از 48 ساعت و ...) علاوه بر تست TEOAE، تست AABR هم انجام می شود که در این تست علاوه بر اینکه گوشی داخل گوش نوزاد قرار می گیرد هم زمان از طریق الکترود (روی پیشانی، گونه و گردن) پاسخ قسمتی از مغز به این صداها ثبت می شود. در نوزادانی که در مرحله اول انجام تست، پاسخی دریافت نمی شود نیاز به ارجاع نوزاد در یک ماهگی جهت انجام تست مجدد می باشد. در صورتی که در یک ماهگی هم تست مجدد جواب ندهد، نوزاد به کلینیک های تشخیصی نوزادان جهت بررسی دقیق تر ارجاع می گردد.

نوزادانی که در مرحله اول جهت تست مراجعه نمی کنند و نوزادانی که تست اولیه آنها ارجاع خورده و مجددا در یک ماهگی مراجعه نمی کنند جهت پیگیری با والدین آن ها تماس تلفنی برقرار می شود.


والدین گرامی می توانند:

 در همه ی روز های هفته به جز روزهای تعطیل از ساعت 12-8  با مراجعه به واحد شنوایی سنجی که در حدفاصل چهارراه دادگستری و میدان باغ ملی، روبروی بانک کشاورزی مرکزی، ساختمان اوستا، طبقه اول واقع شده است خدمت مورد نظر خود را با پرداخت تعرفه دولتی ابلاغ شده از سوی دانشگاه دریافت نمایند.

 

تلفن تماس: 44238100 داخلی(339)