دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢

خانم مریم دولت آبادی

کارشناس مهندسی مشاغل

تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه دوم

شماره تماس : 05144011093
                        آقای حسین کوشکی

کارشناس مهندسی مشاغل

تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس : 05144011142