دسترسی سریع
سه شنبه ٢٦ تير ١٤٠٣

خانم الناز افتخار مهر

کارشناس مهندسی مشاغل


آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه دوم

شماره تماس : 05144011093
  آقای حسین کوشکی

کارشناس مهندسی مشاغل

تحصیلات : لیسانس مدیریت دولتی

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس : 05144011142