دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢مدیر منابع انسانی و توسعه سازمان و تحول اداری:

آقای علی تازه گل

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تحول

آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - طبقه اول

شماره تماس : 05144011036

مشاهده رزومه و سوابق کاری