مسئول بخش:

خانم فاطمه فرهودی کیا  

 کارشناس پرستاری

 

تلفن تماس:   05144016160

بخش دیالیز بیمارستان با 4 تخت و چهار دستگاه دیالیز در خدمت مردم شریف شهرستان جوین می باشد.

لازم به توضیح می باشد این بخش با پیگیری مسئولین بیمارستان و همیاری خیرین سلامت در سال 1399 افتتاح شده و ارائه خدمات به بیماران دیالیزی شهرستان شروع شده است.