دسترسی سریع
چهارشنبه ١٠ خرداد ١٤٠٢
En

 

ردیف

نام نام خانوادگی دانشجو

رشته تحصیلی

دوره  المپیاد

حیطه

مدال یا رتبه

1

مصطفی خسروآبادی

پزشکی

ششمین(1393)

علوم پایه

برنز

2

مهسا دایی میلانی

علوم آزمایشگاهی

ششمین(1393)

علوم پایه

برنز

3

طاهره مظفری

بهداشت عمومی

ششمین(1393)

مدیریت در نظام سلامت

برنز

4

الهام ایزانلو

پزشکی

هفتمین(1394)

استدلال بالینی

دیپلم افتخار

5

طاهره مظفری

بهداشت عمومی

هفتمین(1394)

مدیریت در نظام سلامت

دیپلم افتخار

6

علی پاشایی

علوم آزمایشگاهی

هفتمین(1394)

فلسفه پزشکی

دیپلم افتخار

7

سارا علیزاده

پزشکی

هشتمین(1395)

مدیریت در نظام سلامت

دیپلم افتخار

8

علی منظوری-حمیدرضا فرج نیا

پزشکی

نهمین المپیاد96

مدیریت

راهیابی به مرحله گروهی

9

ادریس آرزومندی

پزشکی

نهمین المپیاد96

استدلال بالینی

راهیابی به مرحله گروهی

10

مریم هاشم‌آبادی

بهداشت  عمومی

دهمین المپیاد 97

آموزش پزشکی

برنز

11

حمید رضا فرج نیا

پزشکی

دهمین المپیاد 97

مدیریت در نظام سلامت

دیپلم افتخار

12

محمد قدمگاهی

پزشکی

دهمین المپیاد 97

کار آفرینی

راهیابی به مرحله ده تیم برتر

13

مریم هاشم‌آبادی

بهداشت  عمومی

یازدهمین 98

آموزش پزشکی

نقره

14

ریحانه بیاتی

پزشکی

یازدهمین 98

علوم پایه

برنز

15

امیررضا نوروزی

پزشکی

یازدهمین 98

مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت

دیپلم افتخار

6 1

ریحانه بیاتی

پزشکی

دوازدهمین 99

علوم پایه

برنز

7 1

رویا باقری

پزشکی

دوازدهمین 99

مطالعات میان رشته

دیپلم افتخار