دسترسی سریع
يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢
حوزهواحدکارمندشماره تلفن1فکس
ریاست
مدیر دفتر ریاست
مریم محسن آبادی
44011006


ریاست
کارشناس دفتر ریاست
حسین جعفری
44011004


ریاست
کارشناس دفتر ریاست
فاطمه هاشمی نژاد
44011072


ریاست
مشاور رئیس در امور بانوان
دکتر نورافشار
44011005
44230010

ریاست
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل
محمد باقرزاده
44011119


ریاست
کارشناسان روابط عمومی و امور بین الملل
رضا آزاد، حامد کوشکی
44011085


ریاست
مدیر حراست
مدیر حراست
44011009
4401105444227928

ریاست
کارشناس حراست
کارشناس حراست
44011008


ریاست
کارشناس حراست
کارشناس حراست
44011054


ریاست
کارشناس حراست
کارشناس حراست
44011007


ریاست
کارشناس حراست
کارشناس حراست
44011007


ریاست
مدیر آمار و فناوری اطلاعات
مهندس یوسفی
44011212
44011110

ریاست
فناوری اطلاعات - مسئول شبکه و زیرساخت
دکتر شهابی پور
44011035


ریاست
فناوری اطلاعات - مسئول نرم افزار و پورتال
مهندس شجاع
44011112


ریاست
فناوری اطلاعات - کارشناس شبکه و زیرساخت
مهندس سمائی
44011232


ریاست
فناوری اطلاعات - کارشناس فناوری اطلاعات
مهندس شکیبا
44011235


ریاست
فناوری اطلاعات - کارشناس فناوری اطلاعات
مهندس عاطفی
44011115


ریاست
فناوری اطلاعات - کارشناس فناوری اطلاعات
مهندس مهرزادی فر
44011231


ریاست
مدیر امور حقوقی
علی احمدی فرد
44011118


ریاست
کارشناس امور حقوقی
رضا توحیدی شکیب
44011116


ریاست
کارشناس امور حقوقی
یونس موسوی
44011117


ریاست
مدیر رسیدگی به شکایات
مهندس شریفی تبار
44011084


ریاست
مدیریت هیات امنا

44011084


ریاست
مدیر هسته مرکزی گزینش
علی رحیم زاده
44242101
44242101

ریاست
پذیرش، دبیرخانه، اموراداری گزینش
پذیرش، دبیرخانه، اموراداری گزینش
44242103
44242103

ریاست
واحد خواهران گزینش
واحد خواهران گزینش
44242104


ریاست
واحد برادران گزینش
واحد برادران گزینش
44242105


ریاست
هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری
ایرج ریوندی
44242106


.