دسترسی سریع
شنبه ٠٢ تير ١٤٠٣
En

دکتر حسین فهیمی


رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پزشکی روانپزشکی
دکتر حسین فهیمی


رتبه علمي: استادیار
سمت: عضو هیات علمیآدرس: دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- دانشکده پزشکی
تلفن:
فكس:

پست الكترونيك:hossein1fahimi@gmail.com


صفحه شخصي:
رزومه