دسترسی سریع
سه شنبه ١٥ اسفند ١٤٠٢

بهداشت روان به عنوان جزء نهم PHC از سال 1364 در حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه ها راه اندازي و از آن زمان تا سال 1389 به عنوان بخشي از واحدپيشگيري و مبارزه با بيماري ها محسوب مي گرديد. اما به مرور زمان و مشخص شدن اهميت ونقش بهداشت روان در ساير بخش هاي سلامت و توسعه همه جانبه و پايدار كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تصميم گرفت تا با تقويت سازماني و گسترش فعاليت هاي اين بخش در راستاي تحقق اهداف و عمل به رسالت بزرگ خود كه همانا تامين سلامت جسمي،رواني و رفاه اجتماعي و عدالت در ارائه خدمات بهداشتي درماني مي باشد گام موثري بردارد  ، لذا گروه سلامت روانی ، اجتماعی و اعتیاد از گروه بیماریها منفک گردیده و به عنوان یک گروه تخصصی مستقلا جهت ارائه خدمات بهداشت روان تشکیل گردید .