دسترسی سریع
يکشنبه ٢٧ خرداد ١٤٠٣

 

دورنمای دفتر آموزش و ارتقای سلامت

رسیدن به جامعه اي توسعه یافته كه در آن مردم بتوانند با قدرت، امید، آگاهی، مهارت، صلاحیت کافی به صورت فردی، گروهی و جمعی نيازهاي سلامتي خود، خانواده، همسالان و جامعه را تعيين نمايند،اولويت بندي كنند و براي برآوردن نيازهای در اولویت شان برنامه ريزی و اقدام نمايند تا با رعایت سبک زندگی سالم، خودمراقبتی، همیاری متقابل و مشارکت جمعی؛ سلامت، ایمنی، نشاط و بهره وری خود، خانواده، همسالان و جامعه اي را كه در آن زندگي مي كنند، كنترل نمايند و ارتقا دهند.

شماره تماس با واحد آموزش و ارتقاءسلامت : 44019081و82

 

 

 

   دانلود : شیوه_نامه_مداخلات.pdf           حجم فایل 992 KB
   دانلود : شیوه_نامه_اجرایی_برنامه_نیازسنجی_سلامت.pdf           حجم فایل 1703 KB