پنج شنبه ١٤ مرداد ١٤٠٠
انجمن علمی بهداشت محیط

انجمن علمی بهداشت محیط ایران ، موسسه غیر انتفاعی است که در زمینه های علمی ، تحقیقاتی ، تخصصی و فنی مربوط به حوزه های بهداشت محیط فعالیت می نماید .

به منظور تحقق اهداف انجمن علمی بهداشت محیط در سراسر کشور و گسترش فعالیت و ارتقاء دانش بهداشت محیطی در سایر نقاط، شعب انجمن در خارج تهران با عنوان انجمن علمی بهداشت محیط شهرستان نامیده خواهد شد ، بر اساس مفاد ماده 4 اساسنامه انجمن و مطابق ضوابط و مقررات آئین نامه تشکیل و اداره می گردد.

در این راستا با توجه به درخواست 42691/122/ب مورخ 22/12/87 معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس ماده 4 اساسنامه انجمن و نامه 831/الف مورخ 22/2/88 ریاست محترم انجمن علمی بهداشت محیط ایران جناب آقای دکتر مصداقی نیا با تاسیس شعبه انجمن در دانشگاه علوم پزشکی موافقت گردید که با ثبت نام داوطلبان و عضویت در شعبه با تشکیل مجمع عمومی اعضای هیات اجرایی شعبه انتخاب و با استقرار دفتر انجمن در معاونت آموزشی دانشگاه، (دانشکده بهداشت) فعالیت آن به استناد ماده 2 آئین نامه تشکیل شعب آغاز گردید و در حوزه های ذیل فعالیت می کند:

-         تشویق و حمایت از تحقیقات و پژوهش های بهداشت محیط در حوزه فعالیت شعب

-         همکاری و مشارکت در ارتقاء سطح دانش متخصصصان بهداشت محیط در حوزه فعالیت شعب

-         برگزاری کنفرانسها ، سمینارها ، گردهمایی های بهداشت محیط با کسب مجوز از هیات مدیره

-         شناسایی نوآوران ، مبتکران در زمینه های بهداشت محیطی و معرفی آنان به انجمن

-         بررسی و شناسایی مسائل و مشکلات و نارسائی های موجود در زمینه بهداشت محیط در ابعاد مختلف تحقیقات ، اجرایی و برنامه ریزی آموزشی و حقوقی و ارائه راه حل ها و پیشنهادات

-      مشارکت و همکاری با  موسسات آموزشی و پژوهشی و اجرایی و برنامه ریزی

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir