جمعه ٠٣ اسفند ١٣٩٧
معرفی معاون آموزشی پژوهشی

  آقاي محمد علي يعقوبي فر معاون آموزشي پژوهشي دانشكده بهداشت و عضو هیئت علمی (رزمنده)، داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي درماني با گرايش مديريت بيمارستان و فارغ التحصيل از داتشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشکی ايران مي باشد. وی از سال 1363 تا 1377 داراي سمت ها و مسئوليت هاي مختلف اجرايي در مركز بهداشت شهرستان بوده و از سال 1377 به عنوان عضو هيئت علمي و در حال حاضر به عنوان معاون آموزشي و پژوهشي دردانشكده بهداشت انجام وظيفه می نماید.

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir