1-1-اطلاعات بيمارستان

نام و نام خانوادگي رئيس بيمارستان

دکتر سید طاها حسینی

آخرين مدرک تحصیلی و درجه علمی رئيس بيمارستان

متخصص طب اورژانس، استادیار

عناوين رشته های تخصصی بيمارستان ( نام ببرید)

پوست، سوختگی، اورولوژی، طب اورژانس مغزواعصاب، داخلی، عفونی، جراحی، VIP، ICU، اتاق عمل،روانپزشکی.

عناوين رشته های فوق تخصصی بيمارستان( نام ببرید)

کلیه، گوارش، نفرولوژی، ریه، غدد، جراحی پلاستیک و ترمیمی، رادیولوژی مداخله ای، اندواورولوژی، هماتولوژی و انکولوژی، جراحی انکولوژی زنان

عناوين رشته های دستياری ( نام ببرید)

داخلی

عناوين مراكز تحقيقاتي بيمارستان ( نام ببرید)

واحد توسعه تحقیقات بالینی واسعی

تعداد اعضا هيات علمي شاغل در بيمارستان

فوق تخصص/ فلوشيپ بالينی

7 نفر

تخصص بالينی

19 نفر

PhD

1 نفر

سایر مقاطع

10 نفر

1-2-اطلاعات واحدتوسعه تحقیقات بالینی

نام و نام خانوادگي رئيس واحد

دکتر سید طاها حسینی

سال تصويب

1393/10

آخرين مدرک تحصیلی و درجه علمی رئيس واحد

متخصص طب اورژانس، استادیار

نام و نام خانوادگي کارشناس مسئول واحد

آقای احسان ابراهیمی

شماره تلفن مستقيم  واحد

051-44651300 داخلی 4024

آدرس پست الكترونيكي واحد يا رئيس واحد

CRDC@medsab.ac.ir