معاون آموزشی  و پژوهشی بیمارستان: خانم دکتر افسانه کفاش

مدرک تحصیلی: متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری، بورد تخصصی بیماری های عفونی

رتبه علمی: استادیار دانشکده پزشکی

آدرس: بلوار توحید شهر (شهدای هسته ای)، مرکز آموزشی درمانی واسعی، واحد معاونت آموزشی 


 

شرح وظایف معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

 

بخش اول: ارتقا ساختار آموزشی بیمارستان

1- برنامه ریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش بیمارستان

2- برنامه ریزی و نظارت بر ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی موجود بیمارستان

3- پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزش و پژوهش

4- نظارت بر اجرای انجام برنامه ها و مقررات آموزشی در بخش های بالینی و درمانگاه ها

5- تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی اعضای هیات عملی و دانشجویان در بالین

6- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی و ایمنی بیمار در بخش ها

 

بخش دوم: امور هیات علمی بالینی در بیمارستان

1- نظارت بر حضور کمی و کیفی و فعالیت اعضای هیات علمی بالینی در بخش های آموزشی

2- نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیات علمی بالینی در بخش های مختلف

3-نظارت و تنظیم زمان بندی نحوه ی شرکت در کارگاه های آموزشی و پژوهشی

4-نظارت بر نحوه شرکت در کنفرانس های علمی

5-نظارت بر ارزشیابی فعالیت های بخش ها و اعضای هیات علمی بالین

6-فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی- پژوهشی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پرسنل درمانی علاقمند به حیطه های آموزشی و پژوهشی

 

بخش سوم: تجهیزات آموزشی

1- تنظیم طرح های مربوط به تکنولوژی آموزشی و درخواست بودجه آنها

2- نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان

3-نظارت بر تنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی (سالن کنفرانس و کلاس های درس)

4- تجهیز واحد سمعی و بصری جهت به کارگیری از روش ها و تکنولوژی های جدید و تهیه و سایل کمک آموزشی جهت سالن کنفرانس و کلاس های درس

 

 

 

بخش چهارم: آموزش گیرندگان شامل :کارآموزان و کارورزان

1- کنترل و نظارت بر معرفی نامه ها ی آموزشی و معرفی آموزش گیرندگان به بخش های آموزشی بیمارستان

2- دریافت برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان از گروه های مربوطه و هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان بر اساس ظرفیت بخش های آموزشی بیمارستان

3- نظارت بر برنامه ریزی کیفی آموزش در بخش های آموزشی به صورت تئوری و عملی

4- نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره و اعلام نمرات ارزشیابی کارآموزان و کارورزان ساعات مقرر، داشتن اتیکت، لباس فرم و آراستگی ظاهر متناسب با محیط آموزشی

6- نظارت و تایید نمرات کارآموزی و کارورزی دانشجویان و تحویل به آموزش دانشکده

 

بخش پنجم: در رابطه با ارتباطات

1- تشکیل و اداره کمیته های آموزشی و پژوهشی بیمارستان (با حضور ریاست بیمارستان، روسای بخش ها و مدیران مرتبط)، کمیته های دانشجویی، کارآموزی و کارورزی

2- شرکت در جلسات معاونین آموزشی و پژوهشی بیمارستان های دانشکده در جهت هماهنگی در امر آموزش و پژوهش

3- ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت های بیمارستان از قبیل دفتر پرستاری، آزمایشگاه و...

4- تنظیم فعالیت آموزشی و پژوهشی بیمارستان و تهیه گزارش فعالیت های آموزشی برای مراجع بالاتر

 


شماره تماس: داخلی  4053   دانلود : رزومه_دکتر_افسانه_کفاش_79143.pdf           حجم فایل 424 KB