جمعه ٠٨ اسفند ١٣٩٩
منو اصلی

نام و نام خانوادگی: سمانه دولت آبادی

مدرک: کاردان بهداشت خانواده

سمت:مسئول دفتر ریاست وکارشناس ارزیاب سامانه سیب

تلفن:05145024684(داخلی7515)

لینکهای مفید

 
درباره سبزوارIدرباره دانشگاهIنقشه سایتIپست الکترونیکIتماس با ما

سبزوار - خیابان اسد آبادی - چنب باغ ملی - ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه