يکشنبه ٣٠ شهريور ١٣٩٩
طرح درس و طرح دوره

طرح دوره و دروس

   دانلود : طرح درس خونشناسی 1.docx           حجم فایل 93 KB
   دانلود : طرح درس ایمنوهماتولوژی و طب انتقال خون.docx           حجم فایل 93 KB
   دانلود : طرح درس ازمایشگاه ایمنوهماتولوژی.docx           حجم فایل 92 KB
   دانلود : طرح درس ازمایشگاه خونشناسی 1.docx           حجم فایل 93 KB
   دانلود : طرح درس خونشناسی و انتقال خون هوشبری.docx           حجم فایل 94 KB
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir