پنج شنبه ١٤ مرداد ١٤٠٠
اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی

اعضاء هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی

 گودرزی

دکتر کاظم عباس زاده گودرزی

 


رستمی

اسماعیل رستمی

رستمی

دکتر محسن حیدری

 

نعیمی

عادل نعیمی
منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir