دسترسی سریع
جمعه ٢٢ تير ١٤٠٣

ابوالفضل عصارزاده

مسئول روابط عمومی ستاد معاونتهای پردیس دانشگاه

تلفن تماس: 44018580 - 051