دسترسی سریع
يکشنبه ١٤ خرداد ١٤٠٢

ابوالفضل عصارزاده

مسئول روابط عمومی ستاد معاونتهای پردیس دانشگاه

تلفن تماس: 44018580 - 051