نکات قابل توجه در زمان پذیرش

* همراه داشتن مدرک شناسایی معتبر(شناسنامه ،کارت ملی ، دفترچه بیمه)

-  نوزادان زیر یک ماه ارائه کپی مدرک شناسایی مادر به همراه شناسنامه نوزاد الزامی است.

-  بیماران زیر 18 سال که فاقد شناسنامه عکس دار می باشند ارائه مدرک شناسایی والدین (پدر یا مادر )به همراه مدرک شناسایی بیمار الزامی می باشد.

-  بیمه شدگان نیروهای مسلح همراه داشتن دفترچه بیمه با تاریخ معتبر در زمان پذیرش الزامی می باشد.(نوزادان زیر یک ماه می بایست حتما دفترچه داشته باشند) .

- در بیمه شدگان با بیمه روستایی در صورت همراه داشتن برگه ارجاع با کد ارجاع معتبر فرانشیز پرداختی بیمار به نصف کاهش می یابد .

-  در بیمه شدگان سایر اقشار (کمیته امداد امام خمینی (ره)) جهت کاهش فرانشیز بیمار داشتن کد ارجاع الزامی است .

* در صورت داشتن بیمه ی تکمیلی در بدو ورود لطفا به متصدی پذیرش اطلاع رسانی گردد .

بیمه های تکمیلی طرف قرارداد:

 بیمه پارسیان      

 بیمه رازی (سرپایی و بستری)   

بیمه سینا

بیمه نوین (همان بانک ملی به صورت بستری)

شرکت نفت

بانک سپه

بانک ملی

بیمه دی

سرمد

 

از تاریخ 1402/10/1 به سایر بیمه شدگان بیمه های تکمیلی فاکتور داده شود.

مواردی که امکان استفاده از بیمه پایه و تکمیلی وجود ندارد شامل :

·         نزاع ، ضرب وجرح و چاقو خوردگی

·         مصدومین ترافیکی(در صورت داشتن کروکی نیروی انتظامی یا برگه زرد 115 هزینه های درمان رایگان خواهد بود)

·         کلیه ی کارگران ساختمانی که حین کار دچار سانحه شده اند.