گزارش خطای پزشکی-پرستاری
     فرم گزارش دهی آنلاین خطاهای پزشکی پرستاری

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی حشمتیه 

همکار گرامی، هدف از گزارش خطا ها عدم تکرار آن می با شد .تنبیه یا سرزنشی از سوی سازمان صورت نخواهد گرفت بعد از تکمیل کامل فرم می توانید فرم را داخل صندوق های مربوطه در واحد خود بیاندازید و یا به کارشناس هماهنگ کننده ایمنی تحویل دهید.
تاریخ بستری:      
 تاریخ وقوع خطا یا حادثه:  
  شماره پرونده  :  
نام و نام خانوادگی بیمار: *
سن بیمار: 
 سمت گزارش دهنده:
سمت فردی که دچار خطا شده: 
 شیفت:   صبح    عصر  شب
 نام بخش: 
 آسیب به:     بیمار      پرسنل     تجهیزات
 احتمال وقوع خطا
خطا صورت گرفته

 
 علل بروز:
     
عدم تجربه کافی (پرسنل تازه کار)
      عدم آموزش کافی
       بی دقتی
       غفلت
      عدم مهارت کافی
       عدم رعایت دستورالعمل دارو دهی
       عدم رعایت دستورالعمل شناسایی بیمار
       خستگی
       حجم کار زیاد
       تشابه شکل یا نام دارو
       نقص یا عدم وجود تجهیزات
       ثبت ناخوانا
       کمبود پرسنل
       عدم رعایت احتیاطات مربوط به دارو
       ضعف در محاسبه دوز دارو
       سایر
انواع خطا:

     تشخیصی
     دارویی
     مراقبتی
     ثبت در پرونده
     ثبت در HIS
     هموویژیلانس
     آزمایشگاه
     تصویربرداری
     جراحی
     پرسنلی
     بیماری پرسنل
     تجهیزات
     روابط عمومی و هماهنگی
     سایر
 
 دارویی:

      داروی اشتباه
      بیمار اشتباه
      روش اشتباه
      دوز اشتباه
      تجویز اشتباه
      زمان اشتباه
      ثبت اشتباه
      تداخل دارویی
      حذف دارو
      تکرار دارو
      ثبت ناخوانا
      سایر
 توضیحات:
 نام و نام خانوادگی(اختیاری):
   
 پیشنهاد شما جهت پیشگیری از  وقوع این خطا چه می‌باشد؟

اقدامات اصلاحی وپیشنهادات پس از RCA  مشکل توسط کارشناس ایمنی :

 کد امنیتی: لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*

     


دسترسی سریع