شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩
صدیقه خلیلی شومیا

 

صدیقه خلیلی شومیا


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری


رتبه علمی: مربیآدرس: دانشکده پیراپزشکی

تلفن: 05144018342

فكس:


پست الكترونیك: shomia@ymail.com

صفحه شخصی:


   

 

منو دانشکده
  سبزوار،بلوار توحید شهر،بالاتر ازمزار شهدای گمنام،ساختمان پردیس دانشگاه،معاونت آموزشی
05144011300-6        

 فرم تماس با ما

         
 

کد پستی: 9613873136 - صندوق پستی: 319

M.S@medsab.ac.ir